2006-04-22 Kretspoängfält, Boden.

Foto: Tomas Skarpsvärd