2009-08-05 Klubbmästerskap Fält, Boden

Foto: Jan Skarin