IPSC

 

Vad är Dynamiskt Skytte (IPSC)?

Denna nya och spännande skyttegren har sina rötter i det tidiga 50-talets Kalifornien. Under senare hälften av samma årtionde spred den sig snabbt till andra kontinenter som Europa, Australien, Central- och Sydamerika samt Afrika.

International Practical Shooting Confederation (IPSC), bildades officiellt vid Internatonal Pistol Conference som hölls i Columbia, Missouri i maj månad 1976. 40 personer från olika länder hade bjudits in till denna konferens för att bestämma inriktningen och framtiden för praktiskt skytte. Överste Jeff Cooper var ordförande för konferensen och insattes som den första världsordförande över IPSC.

Premierandet av precision, kraft och snabbhet som tre lika viktiga inslag var det huvudsakliga målet för konferensen, likaså riktlinjer och regler för säker vapenhantering. Stadgar sattes upp och konfederationen var ett faktum. Embryot till dynamiskt skytte hade tagit form och mottot – DVC – Diligentia, Vis, Celeritas (Precision, Kraft, Snabbhet) introducerades för att spegla behovet av och balansen mellan dessa egenskaper.

Idag representeras IPSC i mer än 60 länder (vilka kallas Regioner) från Argentina till Österrike. Varje år möts de valda ledamöterna från respektive land vid IPSC:s stora rådsmöte.

I dynamiskt skytte måste den tävlande försöka mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination. Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med en centralt placerad, i ändarna avsmalnande högsta poängzon, 15 cm på bredaste stället och 32,5 cm hög. Den kallas A-zon och ger 5 poäng per träff. Det mesta skyttet sker på korta håll 5 – 15 meter men skytte på upp till 45 – 50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett träffområde på 45 – 50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grovvapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber). Kaliberkravet speglar det historiska arvet för denna moderna sport, och att hantera ett grovkalibrigt, hårt rekylerande vapen är betydligt svårare än en mjukt rekylerande pistol avsedd för rent precisionsskytte. Speciellt när skytten samtidigt försöker skjuta så snabbt som möjligt. Även tiden är en avgörande faktor. Vid comstockberäknade stationer (de allra flesta) divideras poängen med tiden vilket ökar utmaningen. De tävlande har fem olika divisioner att tävla i beroende på vilken vapentyp de använder.

Multipla mål, rörliga mål, mål som reagerar vid träff, uppblandade med ej skjutbara strafftavlor (ger minuspoäng vid träff) som även kan skymma eller täcka delar av skjutbara mål, utgör grunden i IPSC- stationerna. Till detta kommer också hinder, förflyttning, tävlingsmässig taktik och i stort sett vilken annan relevant svårighet som helst som stationskonstruktören kan klura ut för att bibehålla skyttarnas entusiasm och intresset hos åskådarna. Samtidigt stipulerar IPSC:s regler att stationerna ska vara dynamiska och att variationsrikedom ska uppmuntras för att hindra en alltför stor likriktning. På vissa tävlingar kan det till och med förekomma ”överraskningsstationer” där ingen i förväg vet exakt vad som väntar.

Trots sportens krigiska rötter har den mognat och utvecklats bort från detta förflutna på precis samma sätt som karate, fäktning och bågskytte m fl sporter utvecklats från sina ursprung. IPSC-skytte är en internationell sport, med tyngdpunkt på säkerhet och säker vapenhantering, precision, kraft och snabbhet i stora mästerskap runtom i världen. Den högsta utmärkelse och ära man kan uppnå inom sporten är att bli IPSC Världsmästare.

Utrustning

Vapen Som nybörjare behöver du inte det dyraste och finaste vapnet för att börja med IPSC-skytte. De flesta vapen som du köper är mycket bra, precis i det skick som du köpt dem. Minimikaliber är 9×19 mm för IPSC-skytte. Du behöver inte ändra någonting på vapnet för att börja skjuta dynamiskt skytte.

Om du nu vill ändra lite på vapnet så kan du göra det ändå. Du kanske vill köpa till extra stor magasinsspärr. Det är dock inte nödvändigt för att komma igång. Vårt råd är att börja träna med vapnet, så som du köpte det. Det finns 5 divisioner och det kan tänkas att du behöver ändra ditt vapen för att ha en chans att vinna i någon av dessa divisioner.

Ingenting är så viktigt som att du ska kunna lita på ditt vapen. Om du har ett pålitligt vapen, t.ex. en Glock eller en CZ-75, så är det mycket bättre än en fullrace-pistol som inte fungerar. Om ditt vapen fungerar i alla väder med din ammunition så är det mycket värt. Det primära är att vapnet fungerar och att du kan lita på den.

Modifieringar som ökar träffsäkerheten är bra korn och sikte och ett fint avtryck. Modifieringar som gör vapnet bättre på andra sätt kan vara, beavertail, större magasinsspärr, större säkring, större magasinsbrunn o.s.v.

Hölster

Hölstret måste täcka avtryckaren och måste tillåta skytten att kunna lägga fingret på stommen på vapnet när du greppar vapnet. Att avtryckaren är täckt är mycket viktigt även för revolvrar.

Hölstret ska vara så att du kan greppa vapnet och få ett bra grepp utan att vapnet rör sig. Du ska inte heller behöva flytta greppet om vapnet efter det att du har dragit vapnet ur hölstret.

Hölstret ska vara placerat på bältet så att du får ett bra grepp om vapnet när du ska dra. Pistolen ska passa bra i hölstret, se till att du får rätt hölster till rätt vapen. När vapnet är hölstrat ska vapnet sitta lagom fast.

Om ditt hölster har ett spänne med tryckknapp, så ska den vara låst. Förmodligen håller inte hölstret kvar vapnet om inte knappen är knäppt.

Magasin

Du bör ha minst 4 magasin och kanske fler. Det beror på hur många patroner dina magasin tar. Magasinen ska vara av den kvalitén, så att när du trycker på magasinsspärren så ska de lossa lätt och falla till marken även när de är tomma.

Magasinshållare

Magasinshållarna ska ha en låg skärning så att du kan få ett bra säkert och bra grepp om magasinen. Du bör ha minst 3 magasinshållare och när magasinet sitter i bör du se minst halva magasinet. Det finns inget krav på att magasinshållarna ska ha spännen eller dylikt. Om det finns ett spänne så behöver det inte vara låst.

Bälte

Bältet bör vara ca: 4 cm brett och ganska styvt och starkt. Hölstrets hällor bör passa på bältet. Det finns speciella innerbälten med kardborreband som är populära, annars fungerar det utmärkt med ett vanligt läderbälte enligt ovan.

Skyddsutrustning

En skytts skyddsutrustning består främst av skyddsglasögon och hörselskydd. Dessa är obligatoriska och det är knappast någon skytt som ifrågasätter de idag. Men det finns dock lite att tänka på när du som ny skytt skall skaffa dem.

Skyddsglasögon

Skyddsglasögon finns i en uppsjö av märken och modeller. De varierar kraftigt i pris och både järnaffären och den modeinriktade sportbutiken kan erbjuda bra produkter idag. Det viktigaste är naturligtvis att de fyller sin funktion. Om vi börjar med själva glaset så ska det tåla, i värsta fall, rikoschetterande splitter från en kula. Skyddsglasögon för verkstadsbranschen håller ofta den standarden och de mer kända sportglasögonen har det som en image att tåla så mycket som möjligt, men försäkra dig gärna om det. Glaset skall också följa ditt ansikte så bra som möjligt för att undvika att exempelvis en het tomhylsa hamnar innanför glaset och blir liggande mot din kind. Glasögonskalmarna ska också vara så tunna att de inte ”lyfter ut” dina hörselskydd och orsakar för hög ljudnivå.

Hörselskydd

Hörselskydd finns liksom skyddsglasögon i många olika utföranden. Det viktiga här är att de har en dokumenterad skyddsnivå, gärna testad av någon opartisk instans, t ex något statligt organ. Utländska märken har ofta något liknande, men du får vara lite noggrannare så du förstår vad som skrivits. Du ska också vara medveten om att en skjutmiljö inomhus kräver effektivare skydd än utomhus. Vid skytte inomhus bör den kraftigaste modellen av kåpor användas, de tunnare modellerna klarar inte av de minimikrav som ställs utan kräver oftast att du kompletterar med hörselproppar för att uppnå ett bra skydd.

Observera! Enbart hörselproppar är INTE tillräckligt för att skydda din hörsel vid skytte. Ljudvågorna tas även upp av skallbenet runt örat och fortplantar sig till dina känsliga hörselorgan. Det finns många skyttar som förstört sin hörsel på grund av att de förlitat sig på bara hörselproppar, och det gäller även de formgjutna som finns på marknaden. Det går heller inte att avgöra om ett par hörselskydd är tillräckliga genom att ”provlyssna” dem. Även om du inte tycker ljudnivån är störande kan den vara skadlig för din hörsel.

Övriga skydd Knäskydd och eventuellt armbågsskydd kommer du att behöva om du börjar tävla seriöst. Många stationer kräver att du går ned på knä, sätter i en armbåge eller till och med lägger dig ned. Då kan du få svårt att koncentrera dig på själva skyttet om du oroar digför skador på dig själv eller dina kläder. Här finns förstås också många varianter. Arbetsbyxor med fickor på knäna för skydd eller skydd från andra sportgrenar är två exempel. Glöm inte dina mer erfarna kamrater i klubben, de har många goda råd till dig!

IPSC inom BSSK Vi är idag ca 15 aktiva IPSC skyttar som skjuter på olika nivåer, från rena Level 1 tävlingar på Gammeläng till Europeiska mästerskap. Idag så skjuter vi pistol på Gammeläng & vi har stående tid på måndag kväller vid 18. Gevärsdelen är under introduktion & räknas med att vi kommer igång skarpt under slutet av 2012, vi skjuter gevär på Knöppelåsens 300 meters bana.

På IPSC årsmöte 2012 så togs beslut om att ta upp Mini rifle, denna gren är baserad på kaliber .22 LR gevär. Förutsättningarna för denna gren kommer att bli tydligare under 2012.

Välkomna

/Mattias