Snabbpistol

Snabbpistol är en gren som ingått i det Olympiska programmet sedan 1896 fast med reviderat regelverk vid flera tillfällen. Senaste ändringen medförde att kalibern, som tidigare var 22 kort, ersattes med 22lr. Avtryckarvikten likriktades även med Sport/Grovpistol och sattes till 1000 gram samt grepp som omsluter handen förbjöds, allt detta medförde att världsrekordet sjönk från 597 till 591 av maximala 600 poäng.

Tävlingen omfattar två omgångar 30 skott med vardera två 8-sekunders serier, två 6-sekunders serier och två 4-sekunders serier, de sex bästa skyttarna fortsätter sedan med en finalomgång som omfattar 20 skott. Målet är 5 st snabbskjutningstavlor som beskjuts med ett skott var för varje serie.

Snabbskjutningstavla

Nedan finns en informationsfilm från Svenska Skyttesportförbundet angående snabbpistolgrenen.