IPSC-kurs 2-3 maj

Gammeläng är bokad av IPSC sektionen för nybörjarkurs under 2-3 Maj. Tillgängligheten är därför begränsad, sök kontakt med kursledare på banan ifall du önskar att träna dessa dagar.

Nybörjarkurs 2013-2014

Informationsmöte kommer att hållas 12/11 kl 20.00 lektionssalen på Hildursborg.

 Första tillfället (19/11) är gratis för att ge möjlighet att testa innan man bestämmer sig.
Kursen går på tisdagar mellan 20.00 och 22.00 från 19/11 till april då vi kan skjuta ute på Gammeläng. Skyttet på Gammeläng bedrivs mellan 18.00 och 20.00.
Kursavgiften är 2 000 kr
I denna ingår medlemskap för resterande tid av 2013, 2014, kurslitteratur, pistolkort, målmatriel och hörselkåpor. Ammunition tillkommer med ca 40 kr per kurstillfälle.
Antalet platser på kursen är begränsat

Läs även: http://www.bodenpistol.se/allmant/nyborjare