Träningstider Hildursborg

Sekreteraren har låtit meddela att från och med 2016-09-06 så har klubben för sina medlemmar åter igen träningstider tillgängliga i Hildursborg.

  • Tisdagar, 20.00 – 22.00 (tills nybörjarkursen startar)
  • Torsdagar, 20.00 – 22.00
  • Söndagar, 09.00 – 11.00

Vilka grenar som tränas på tiderna är oklart. Sekreterarens anmärkning: I nuläget så är det inte bestämt ifall vi skall köra någon klubbtävling eller motsvarande på tiderna. Tills detta är fastställt så gäller det att man tränar nationella eller sportskyttegrenar (kaliber .22) enligt eget huvud.

Skinkskjutning 2013

Bodens sportskytteklubb har äran att bjuda in alla medlemmar till den årligen återkommande skinkskjutningen!

Tid: 15 December 09:00, estimerad sluttid 12:00.

Plats: Hildursborg, skyttehallen

Utrustning: Pistol kal. 22, ca 50 patroner, ett glatt humör!

Klubben tillhandahåller glögg+pepparkakor eller motsvarande förtäring.

Välkomna!

Nybörjarkurs 2013-2014

Informationsmöte kommer att hållas 12/11 kl 20.00 lektionssalen på Hildursborg.

 Första tillfället (19/11) är gratis för att ge möjlighet att testa innan man bestämmer sig.
Kursen går på tisdagar mellan 20.00 och 22.00 från 19/11 till april då vi kan skjuta ute på Gammeläng. Skyttet på Gammeläng bedrivs mellan 18.00 och 20.00.
Kursavgiften är 2 000 kr
I denna ingår medlemskap för resterande tid av 2013, 2014, kurslitteratur, pistolkort, målmatriel och hörselkåpor. Ammunition tillkommer med ca 40 kr per kurstillfälle.
Antalet platser på kursen är begränsat

Läs även: http://www.bodenpistol.se/allmant/nyborjare