Medlemsavgift

Årsmötet som normalt hålls i slutet av Februari beslutar om påföljande års medlemsavgift som skall inbetalas vid årsskiftet.

Detta görs enklast genom inbetalning via Internetbanken på BSSK PlusGiro 349521-5.

Glöm ej bort att notera och namn personnummer så att kassören kan härleda Er inbetalning och bocka av i medlemsmatrikeln.

 

Medlemsavgiftens storlek (gäller tillsvidare om inget annat meddelas):

Medlemsavgiften är fastställd till 650 kr och styrelsen har beslutat att premiera aktiva medlemmar. Skytt som deltagit i 5 tävlingar under året har därför möjlighet att begära tillbaka 250:- av medlemsavgiften.

Nivån på medlemsavgiften är samma oberoende av anslutningsform. Någon form rabatt (skytt som endast skjuter en gren i klubben, familjerabatt, mängdrabatt, åldersrabatt etc) förekommer INTE, förutom aktivitetspremien enligt ovan.

Observera att inbetald medlemsavgift är obligatorisk för att kunna erhålla Föreningsintyg.

 

Inträdes & medlemsavgifter.

Styrelsen har gjort följande tillägg/förtydligande:

Ansökan om medlemskap i Bodens Sportskytteklubb söks hos klubbens styrelse.Beviljande av sådant medlemskap förutsätter att styrelsen är enhällig.Medlem i klubben blir den som efter ansökan antagits som medlem och erlagt föreskriven inträdesavgift samt årlig medlemsavgift.

Vidare krävs också att ny medlem i klubben har pistolskyttekortet eller giltig ipsc tävlingslicens, är så ej fallet så hänvisas skytten till nybörjarkurs eller prov motsvarande kraven till gröna kortet/ipsc tävlingslicens. Prov genomförs för av styrelsen utsedd provledare. I de kraven ingår även kunskap om hur klubben och dess anläggningar fungerar.

Medlemskap förutsätter vidare att löpande årliga avgifter erläggs. Medlem som ej betalar medlemsavgift innan av styrelsen satt datum anses urträda ur föreningen. För att på nytt bli medlem krävs en ny ansökan. Efter det kommer ny inträdesavgift samt medlemsavgift krävas innan man åter kan antas som medlem.

Har man ej pistolskyttekort skall även de kraven uppfyllas innan medlemskapet blir godkänt. För person som söker medlemskap i klubben har styrelsen mandat att inte kräva inträdesavgift.

Storlek på inträdesavgiften beslutas av styrelsen,upp till 4 medlemsavgifter.

 

Styrelsen genom sekr@bodenpistol.se