Nybörjare

Nybörjare
Informationskväll för kommande kurs (2018/2019) kommer att hållas 16 oktober kl 20.00 i Hildursborgs skyttehall. Alla intresserade är välkomna. Igång från sjösidan sedan vänster (M-hallen).

Kursinnehåll
Kursen ger dig kunskaper om de regelverk som omgärdar pistolskyttet, säkerhet kopplat till pistolskytte och handledarstödd pistolskytteutbildning.

Grunder om pistolskytte
För att kunna tävla aktivt som pistolskytt krävs att du har genomgått grundutbildning och godkänt prov för Svenska pistolskytteförbundets Pistolskyttekort.
Kortet visar att du har tillgodogjort dig tillräckliga både teoretiska och praktiska kunskaper för att på ett säkert sätt kunna handskas med pistoler. Det ”Gröna kortet” är en av förutsättningarna som du ska uppfylla när du ansöker hos Polisen om vapenlicens på finkalibrig pistol.

Vad krävs för att få egen vapenlicens?
Du ska:
– ha ett tomt brottsregister (kontrolleras innan kursen)
– ha fyllt 18 år
– ha genomfört teoriprov för det ”Gröna kortet” med godkänt resultat
– ha uppfyllt kraven för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke (praktiskt skytteprov)
– ha varit aktiv medlem i pistolskytteförening i 6 månader
– ha behov av vapnet – vara aktiv, träna och/eller tävla
När du har fått vapenlicensen behovsprövas den även vart 5: e år. Det innebär bland annat att föreningens styrelse utfärdar ett aktivitetsintyg som sänds till polisen. Om styrelsen meddelar till polisen att du inte har varit aktiv enligt de förutsättningar som gäller, kommer polisen att ompröva ditt behov av vapen. Polisen har rätt att neka till en förnyad licens vilket leder till krav på försäljning eller att vapnet förverkas.

Vad kostar det sedan?
Licensansökan – Kostar för närvarande 700:- för den första licensen. Nästföljande vapen 250:-
Vapenskåp – Ett krav för innehav av eget vapen. Kostar från ~ 3 000:- och uppåt
Ett eget vapen – Kan köpas begagnat eller nytt. Kostar från 1 500 – 25 000:-
Med licens, ett godkänt vapenskåp och ett eget vapen har du grunderna för att kunna börja träna och tävla på egen hand.
Utöver ovanstående finns givetvis en del övrig utrustning som du behöver för att kunna tävla, exempelvis ett tidtagarur. Annan utrustning kan vara en målkikare eller skytteglasögon. I vissa skyttegrenar är det krav på skyddsglasögon.
Startavgifterna på olika tävlingar varierar. Startavgiften kan vara från 30 kronor upp till 100 kronor/start.
Kaliber .22 ammunition kostar från cirka 70 öre/skott och uppåt. Vid en tävling går det mellan 35-70 skott beroende på tävlingsgren.

Vilka krav ställer Bodens Sportskytteklubb på sina medlemmar?
Som medlem i Bodens Sportskytteklubb är du en viktig del i den verksamhet som klubben bedriver. För att en ideell förening ska fungera är det viktigt att alla medlemmar aktivt hjälper till i klubbens verksamhet.
Att aktivt hjälpa till kan innebära exempelvis funktionärsuppdrag i samband med arrangemang anordnade av klubben, städ-/arbetskvällar eller arbetsprojekt för att dra in pengar till föreningen.
Aktiva medlemmar i Bodens Sportskytteklubb representerar föreningen och är föreningens ansikte utåt. Det är därför viktigt att man i alla sammanhang, både på och utanför skjutbanan, uppträder i enlighet med de regler och föreskrifter som gäller inom idrottsverksamhet som föreningen bedriver, tävlingsskytte med pistol och revolver.
För ytterligare information om pistolskytte, gå in på nedanstående hemsidor:
Svenska skyttesportförbundet och Svenska pistolskytteförbundet.

 

uppdaterad 2018-10-01