Onsdagstävling, Bodens sportskytteklubb 2006 06 07
Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 Summa Stdm
1 Lars-Erik Berg Bodens ssk 1 43 43 44 46 46 46 268
1 Veronika Ferdén Luleå PK D3 48 47 48 47 48 44 282 S
1 Anders Lundholm Bodens ssk 2 43 35 42 42 41 37 240
1 Krister Palmblom Bodens ssk 3 46 44 45 48 47 48 278 B
2 Peter Silverplats Bodens ssk 3 48 45 44 47 46 47 277 B
3 Håkan Björklund S3 Sk o if 3 47 47 47 45 44 46 276 B
4 Bo-Göran Skarpsvärd Bodens ssk 3 45 49 46 46 43 46 275
5 Tomas Skarpsvärd Bodens ssk 3 46 46 45 45 45 47 274
6 Dan Tieva Bodens ssk 3 44 48 42 44 45 44 267
1 Max Öquist Bodens ssk Vy 45 42 45 45 44 47 268
1 Arne Wikström Bodens ssk 40 47 45 42 44 47 265