Midnight Open, cupmatch 22 i Boden 060701
Resultatlista  150 skotts match
Plac: Namn: Klassn: Klubb: Totalt: Antal X: Match 1: Match 2: Match 3: Match 4: M. 5, Stg1-2 M. 5, Stg3-4  
-- R1500 ------------------    
1 Peter Silverplats Master BSSK 1406 36 218 175 219 224 295 275
   
1 Torbjörn Berg Sharpshooter PPK 1319 26 230 164 187 210 282 246
2 Krister Landström Sharpshooter UmePK 1113 15 124 163 156 189 286 201
   
1 Håkan Lindmark Marksman UmePK 1281 27 225 173 153 203 286 241
2 Mikael Häggström Marksman UmePK 1245 30 231 142 158 222 286 206
3 Per Norgren Marksman UmePK 1237 24 229 168 131 212 277 220
4 Peter Jonsson Marksman Grovskyttarna 1123 18 213 162 131 167 282 168
   
-- P1500 ----------------    
1 Ted Granbom Master BSSK 1449 72 239 179 214 235 299 283
2 Peter Silverplats Master BSSK 1422 44 238 174 214 220 296 280
   
1 Ulf Lindeberg Expert PPK 1424 41 240 170 217 231 295 271
   
1 John Lidström Sharpshooter PPK 1380 29 231 173 210 222 276 268
2 Krister Landström Sharpshooter UmePK 1372 30 233 171 203 232 273 260
3 Andreas Granberg Sharpshooter PPK 1346 38 234 177 212 216 296 211
4 Per Norgren Sharpshooter UmePK 1309 23 224 159 201 216 270 239
   
1 Anders Löfmark Marksman BSSK 1375 31 224 171 201 225 287 267
2 Håkan Lindmark Marksman UmePK 1314 35 231 161 171 218 282 251
3 Mikael Häggström Marksman UmePK 1257 38 236 148 177 227 268 207
4 Björn Noren Marksman BSSK 1116 22 230 121 126 165 271 203
5 Carina Nilsson Marksman BSSK 1080 12 216 147 106 153 271 187
Resultatlista 60 skotts matcher
Plac: Namn: Klassn: Klubb: Totalt: Antal X: Stg 1-2 Stg 3-4
-- SR 6" ----------------------    
1 Torbjörn Berg Sharpshooter PPK 517 5 276 241
   
1 Peter Jonsson Marksman Grovskyttarna 406 0 246 160
   
-- SP 5" ----------------------    
1 Ted Granbom Master BSSK 575 23 299 276
   
1 Ulf Lindeberg Expert PPK 566 20 296 270
   
1 Andreas Granberg Sharpshooter PPK 563 17 294 269
2 John Lidström Sharpshooter PPK 546 14 289 257
   
1 Anders Löfmark Marksman BSSK 501 14 283 218
2 Mikael Häggström Marksman UmePK 496 18 283 213
3 Per Norgren Marksman UmePK 410 12 257 153
4 Carina Nilsson Marksman BSSK 348 5 215 133
5 Björn Noren Marksman PPK 330 5 225 105
   
-- OPEN ---------------------    
1 Andreas Granberg Sharpshooter PPK 552 11 292 260
2 John Lidström Sharpshooter PPK 480 10 274 206
Resultatlista 48 skotts matcher
Plac: Namn: Klassn: Klubb: Totalt: Antal X: Stg 1-2 Stg 3-4
-- SR 4" ---------------------    
1 Ted Granbom Master BSSK 458 17 180 278
   
1 Ulf Lindeberg Expert PPK 459 13 175 284
   
1 Andreas Granberg Sharpshooter PPK 446 21 179 267
2 Torbjörn Berg Sharpshooter PPK 436 17 177 259
   
-- SR 3" ---------------------    
1 Peter Silverplats Master BSSK 456 16 178 278
   
1 Ulf Lindeberg Expert PPK 465 16 175 290
   
1 Andreas Granberg Sharpshooter PPK 460 19 176 284
2 Torbjörn Berg Sharpshooter PPK 414 11 174 240
   
-- SPFR --------------------    
1 Ted Granbom Master BSSK 469 29 180 289
2 Peter Silverplats Master BSSK 461 17 180 281
   
1 Ulf Lindeberg Expert PPK 466 19 179 287
   
1 Andreas Granberg Sharpshooter PPK 466 22 180 286
2 B-G Skarpsvärd Sharpshooter BSSK 460 10 176 284
3 John Lidström Sharpshooter PPK 457 18 176 281
4 Krister Landström Sharpshooter UmePK 440 9 179 261
5 Anders Lundholm Sharpshooter BSSK 395 17 178 217
   
1 Björn Noren Marksman BSSK 445 8 173 272
2 Håkan Lindmark Marksman UmePK 439 11 179 260
3 Anders Löfmark Marksman BSSK 434 6 175 259
4 Carina Nilsson Marksman BSSK 423 7 177 246
5 Peter Jonsson Marksman Grovskyttarna 396 7 173 223