SKINKSKJUTNINGEN, BODEN
2005-12-11
Foto: Tord Wallström

Åter till Fotoalbumet