LOGGLISTA
   
NYBÖRJARE
REGLEMENTEN
KLUBBHISTORIK
   
SKJUTPROGRAM
AKTIVITETSKALENDER
INBJUDNINGAR
RESULTAT
   
BLANKETTER
KARTOR / MAPS
   
SALUHALLEN
   
FOTOALBUM
GÄSTBOK
LÄNKAR
   

Klubbens historik

 

En styckjunkare vid namn Stigermark torde vara den egentliga initiativtagaren till bildandet av Bodens Sportskytteklubb 1943.
Till den första gruppen fanns också Gustaf Preutz och Axel Strand. Bägge mycket duktiga pistolskyttar. Preutz mest känd för sina resultat med fripistol och dessutom en av få svenskar som kunde ge dåtidens gigant, Torsten Ullman en match.


Klubben har alltid varit civil
Under flera år innefattades korthållsskyttet också i klubben. Många av gevärsskyttarna var riktigt duktiga, men dom tävlade för I19. Sannolikt därför att ”Kronan” stod för ammunitionen. Ett par av dessa var Evert Nyberg och fanjunkare Henriksson från Orrbyn.

Ett par pistolskyttar som också fanns med i början var Roland Lind, en av de bästa inom polisskyttet och Yngve Andersson.

 Fram till sammanslagningen på 90-talet var pistolskyttet uppdelat så att ”det finare” sportskyttet
bedrevs inom BSSK och det nationella skyttet sköttes av en mängd olika klubbar.

Varje regemente hade en egen förening liksom polisen och SJ. Dessutom fanns Bodens Pistolklubb med Preutz och ett par andra skyttar. BPK var en liten exklusiv skara som inte släppte in andra skyttar.
Den enda föreningen som var öppen för civilister var SJPK, som därför svarade för nybörjarträningen för alla civila skyttar. Från de nationella klubbarna rekryterades ”färdiga” skyttar till BSSK.

Samlingen av alla kommunens pistolskyttar inom BSSK har visat sig väldigt lyckosam och har lett till en mycket gynnsam utveckling. Vi har fler skyttar igång och sammanhållningen kan tjäna som
föredöme för alla andra föreningar. 

Så länge Bodens Pistolklubb levde utgjorde det ett hinder för BSSK att byta namn på föreningen.
När korthållsskyttet för länge sedan försvunnit finns det inte längre någon anledning att undvika
ordet ”Pistol” i klubbens namn?   

Rolf Eriksson var sekreterare en del år under den tid som Preutz var ordförande i BSSK.
Då förvarades protokollen i en ringpärm. En pärm som aldrig ”kom fram” när Göran Svanberg
tog över sekreterarjobbet. Den gamla ordförandeklubban är också ute på vift.

Skjutbanan på Gammeläng
är värt ett kapitel för sig. Den första banan innehöll fem skjutplatser – 50 meter för pistol och korthållsgevär - och låg vid de nu rivna fortväbelbostäderna. Den nuvarande platsen ordnade Preutz under en bastukväll med några militära höjdare. Arrendet blev klart och militära maskiner svarade för markplaneringen. Yngve Andersson byggde duellmaskineriet.
Det har även funnits en 300-meters gevärsbana på området. 


Ing3-maran

infördes av Göran Svanberg och har kallats så hela tiden. Några år var det den största tävlingen inom kretsen med över 100 deltagare. Nu när inte Ing3 finns kvar, kallas tävlingen i stället BodenMaran.


Profiler

Bland många personligheter som lagt ned mycket möda och tid för pistolskyttet ska några nämnas. De flesta mest i nationella sammanhang. Några profiler saknas säkert. Omnämnda utan någon rangordning.

Stig Bergdahl
var en duktig skytt, bl.a. flerårig Vuollerim-mästare i Banskjutning. Flera år Kretsens ordförande.

Göran Svanberg
var med i militära landslaget.

Gerda och Gustaf Aronsson
fanns ”alltid” i sekretariatet när en fältskjutning ordnades.

Gun och Valdemar Gustafsson
höll igång SJ-skyttet. Gun bl.a. kretsmästarinna och Valle bl.a. innehavare av Pistolskytte-förbundets förtjänstmedalj i silver för sina mångåriga insatser som ”motor” inom pistolskyttet.

Lennart Gustafsson
Gun och Valles son tävlade i svenska juniorlandslaget, sport, och hade svenska juniorrekordet, 571 poäng.

Sten Wikström
som alltid sköt med extremt krokig arm. Duktig kpistskytt. Valles kompanjon som ”motor” inom SJPK. 

Maud Eriksson
Guns träningskompis och gift med Sune ”Sudok” Eriksson. Får nog anses som Bodens bästa kvinnliga skytt, i konkurrens främst med Gun.

Curt Ögren
var flygare och framgångsrik pistolskytt men blev inte kvar i Boden så länge.

Sigvard Andersson
A8, sköt helst A-vapen och det var han bra på.

För tiden från det att Bertil Malm tog över sekreterarjobbet finns det mesta väl dokumenterat så den historien får någon annan skriva.

För noteringarna:
Valdemar Gustafsson, Arne Wikström och Roland Widman