Allmän info

Tävlingsinformation och dokument

Resor SPM 2014 i Pistolskytte

Anmälningslista SPM 2014 i Pistolskytte

Inbjudan SPM 2014 i Pistolskytte

Hitta till Gammeläng och Rödbergets skjutbanor

Startlista SPM 2014

Bankett SPM

Om Boden

Boden (Bodom, dativ pluralis, 1543) är bestämd form av pluralis av bod. Detta kan möjligen ha syftat på fäbodar. Ursprungligen var Boden en kyrkby i Överluleå socken. Ibland har namnet Överluleå använts synonymt med Boden. Första skriftliga benämningen på Boden är Bodebyn år 1539 i en riksskattelängd. År 1543 hade Bodebyn sju hemman.
Sedan tidigare fanns samer bosatta på platsen.

Överluleå kyrka började byggas 1827. Nedanför kyrkan etablerades en liten kyrkby. Syftet var att befolkningen skulle ha någonstans att bo under gudstjänstbesöken. Idag återstår endast ett 30-tal av de ursprungligt dryga 300 timmerhusen. På 1860-talet planerades för frakt av järnmalm längs Luleälven. För att kringgå älvens forsar började en kanal grävas söder om älven mellan Heden och Råbäcken. Arbetet på kanalen avslutades nedanför Rödberget, endast ca 1 km från slutmålet. Detta, som populärt kallas Engelska kanalen-projektet avbröts, men den halvfärdiga kanalen är förklarad som byggnadsminne och resterna av den kan fortfarande ses på sina håll i terrängen.

Sedan slutet av 1800-talet är staden den viktigaste knutpunkten för järnvägen i landets nordligaste delar. Järnmalm från brytningarna i Kiruna och Malmberget transporteras genom Boden, där de antingen fraktas till stålverket i Luleå eller lastas i fartyg för vidare transport. Även Haparandabanan utgår från Boden. Stambanan genom övre Norrland till Bräcke förbinder orten med de södra landsdelarna. Banan byggdes under perioden 1883-1894, och elektrifierades 1939-1942. Den är både mycket mer kurvig och har större lutningar än som tillåts för nybyggda järnvägar. Medelhastigheten är endast 85 kilometer per timme trots en mängd förbättringar sedan banan byggdes, varför just denna sträcka tar mycket lång tid av en nattågsresa från exempelvis Göteborg. Boden fick stadsrättigheter år 1919.

Bodens garnison och Bodens fästning

Boden var bas för Övre Norrlands försvar ända fram till 1990-talet. Hela 13% av Sveriges försvar var stationerat på Bodens garnisonI 19. Livet på orten präglas fortfarande i hög utsträckning av garnisonen. I Boden finns även Sveriges enda artilleriregemente. Även Bodens garnisonssjukhus var en stor arbetsgivare fram till dess att all verksamhet flyttades till Sunderby sjukhus.

Idag är Bodens fästning med Försvarsmuseum Boden och Rödbergsfortet sevärdheter för turister.

Järnvägen

Järnvägen har betytt mycket för Bodens utveckling. Sedan slutet av 1800-talet är Boden den viktigaste knutpunkten för järnvägen i Sveriges nordligaste delar. Järnmalm från brytningarna i Kiruna och Malmberget transporteras genom Boden där de antingen fraktas till stålverket i Luleå eller lastas i fartyg för vidare transport.

Att göra i boden