Ser detta konstigt ut i din e-postklient? Klicka här.
Till Hemsidan | Avprenumerera

Föreningsintyg

 

Viktiga klarlägganden vad gäller utfärdande av Föreningsintyg:

Medlemmen skickar själv licensansökan till polisen.

Föreningsintyg, ifyllt med så mycket man känner till, skickas till This is a mailto link

Dokumenten finns på polisens.se och kan fyllas i digitalt.

 

Enligt krav från polisen skall föreningsintyg beslutas av styrelsen.

Inom Boden Sportskytteklubb är det normalt ordförande samt sekreterare somav styrelsen fått mandat att i klubbens namn insända Föreningsintyg till polisen.

 

Vad gäller nybörjare erhåller de sina Föreningsintyg i samband med att dom examineras efter godkända teoretiska och praktiska prov. Detta sker dock tidigast efter 6 månaders aktivt medlemsskap. Det första vapnet skall vara i klass C. För grövre vapen krävs 12 månaders aktivt medlemsskap

 

För alla medlemmar gäller kravet att man skall kunna påvisa att man varit aktiv och att man skjutit godkända prov som ej får vara äldre än två år. För att aktivitet skall kunna styrkas skall medlemmen ha varit aktiv vid klubbaktiviteter minst 2 gånger. Undantag från detta kan ges av styrelsen.

Licens på vapen utfärdas numer med en tidsbegränsning på 5 år vilket innebär att licensinnehavaren själv, i god tid  före licensens utgång skall ansöka om förlängning.Vid detta tillfälle skall skytten kunna påvisa att han/hon varit aktiv de senaste 6 månaderna. Vad som ofta krånglar till det är att när man 3 månader före licensens utgång får en påminnelse från Polisen är det i praktiken för sent att "samla ihop 6 månaders aktivitet", detta om man av olika skäl ej deltagit i klubbens träningar/tävlingar eller andra klubbars tävlingar.

 

För att få Föreningsintyg utfärdat krävs naturligtvis medlemskap samt att "aktivitet" kan styrkas.

 

This is a mailto link

 

 

Bodens SpSK - Skyttesport | Bo-Göran Skarpsvärd, Kommendörsgatan 23 A 96131 Boden | [saknas] Information |